Home / News / Wybory Prezydenta RP 2020 – informacje dla obywateli polskich przebywających za granicą

Wybory Prezydenta RP 2020 – informacje dla obywateli polskich przebywających za granicą

Wybory wyznaczone są na sobotę 27 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego.

W USA, głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się wyłącznie korespondencyjnie bez możliwości osobistego odbioru pakietu i bez możliwości osobistego oddania koperty zwrotnej konsulowi lub obwodowej komisji wyborczej. ie korespondencyjnie. Wybory wyznaczone są na sobotę, 27 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego.

Na zachodzie USA został utworzony jeden obwód do głosowania (nr 126) z siedzibą Komisji Wyborczej w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego. Obywatele Polski mieszkający w Colorado podlegają Komisji Wyborczej Nr 126 w Los Angeles. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń do spisu wyborców poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY:

Aby wziąć udział w głosowaniu, należy zarejestrować się w spisie wyborców do dnia 15 czerwca b.r.  Rejestracji wyborców należy dokonać w SYSTEMIE ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI WYBORCÓW https://ewybory.msz.gov.pl/

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o przygotowanie:

– numeru PESEL,
– ważnego polskiego paszportu

Po rejestracji, otrzymają Państwo emailowe potwierdzenie, pakiet z kartą do głosowania oraz instrukcje zwrotne. Rejestracja jest ważna w pierwszej i drugiej turze wyborów.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Konsulem Honorowym RP w Colorado p. Tomaszem Skotnickim pod numerem 303-517-1278.

Top