Home / Event / Category: Klub Polski Wybory parlamentarne | Parliamentary Elections

Category: Klub Polski Wybory parlamentarne | Parliamentary Elections

Wybory parlamentarne | Parliamentary Elections


October 14, 2023

Wybory Parlamentarne 2023 w godz, Sobota, 14 października, godz: 7:00 - 21:00.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr. 267 w Denver.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/usa/aktualnosci.


Parliamentary Elections 2023 on Saturday, October 14, 7:00 a.m. - 9:00 p.m.
District Electoral Commission no. 267 in Denver.

More information is available at: https://www.gov.pl/web/usa/aktualnosci.

3121 West Alameda Avenue
Denver, CO 80219
303-993-2193

View full calendar

Top