Home / Event / Category: Klub Polski Wild Wild West Picnic

Category: Klub Polski Wild Wild West Picnic

Wild Wild West Picnic


September 23, 2023

W programie:

  • konkurs na najlepsze przebranie
  • występ Jurka Kamińskiego, Swojskich Kowbojek i przyjaciół
  • tradycyjna kuchnia polska

 

Kontakt: Zuzanna Monroe, tel. 303-913-5579, email: events@polshclubofdenver.com


Agenda:

  • contest for the best costume
  • performance by Jurek Kamiński, Swojskie Cowgirls and friends
  • traditional Polish cuisine

Contact: Zuzanna Monroe, tel. 303-913-5579, email: events@polshclubofdenver.com

park in Larkspur
8720 Spruce Mountain Rd
Larskpur, CO

View full calendar

Top