Home / Event / Category: Klub Polski Social Security presentation - Prezentacja na temat Social Security

Category: Klub Polski Social Security presentation - Prezentacja na temat Social Security

Social Security presentation - Prezentacja na temat Social Security


May 6, 2023

Zapraszam serdecznie na spotkanie z Don Brown, ekspertem finansowym z ponad 30 letnim doświadczeniem na pogadankę o Social Security. Tematy poruszane to miedzy innymi: W jaki sposób ustalane są świadczenia, strategie emerytalne, korzyści dla współmałżonków, podatki i Social Security, Medicare, etc..

3121 West Alameda Avenue
Denver, CO 80219
303-993-2193

View full calendar

Top