Home / Event / Category: Klub Polski prezentacja i dyskusja pt. "Aktualności i kontrowersje wokół pomnika Katyńskiego w Jersey City" | presentation and discussion on "News and controversies surrounding the Katyn Monument in Jersey City"

Category: Klub Polski prezentacja i dyskusja pt. "Aktualności i kontrowersje wokół pomnika Katyńskiego w Jersey City" | presentation and discussion on "News and controversies surrounding the Katyn Monument in Jersey City"

prezentacja i dyskusja pt. "Aktualności i kontrowersje wokół pomnika Katyńskiego w Jersey City" | presentation and discussion on "News and controversies surrounding the Katyn Monument in Jersey City"


October 22, 2023

Polski Klub w Denver zaprasza Polonię na prezentację i dyskusję pod tytułem „Aktualności i kontrowersje wokół pomnika Katyńskiego w Jersey City”, którą poprowadzi pan Edward Wojciech Jeśman z Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Strategicznej (PASI)/

Pomnik Katyński w Jersey City odsłonięty w 1991 r. jest zdecydowanie najważniejszym i najbardziej znanym symbolem ludobójstwa Polaków podczas II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych. Pomnik jest niestety obiektem niekończących się ataków ze strony Exchange Place Alliance District Management Corporation, publiczno-prywatnego podmiotu prawnego kierowanego przez developerów będących właścicielami nieruchomości położonych dookoła Exchange Place Plaza lub w jej pobliżu. Dzięki wynikom referendum i wspólnemu wysiłkowi wielu osób Pomnik Katyński stoi na Exchange Place do dziś, ale jego otoczenia ciągle ulega zmianie. Pan Jeśman opowie nam o tych najnowszych zmianach i o aktualnej inicjatywie PASI dotyczącej pomnika.

Edward Wojciech Jeśman jest współzałożycielem i prezesem Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Strategicznej. Niezależny wydawca, aktywista ruchu pro-demokratycznego, członek opozycji anty-komunistycznej w Polsce (1976-1982). Więzień polityczny (1978 i 1981-1982). Prezydent Polskiego Kongresu Narodowego na stan Kalifornia i dyrektor krajowej organizacji Kongresu Polsko-Amerykańskiego (2015-2020). Aktywny lobbysta społeczności Amerykanów polskiego pochodzenia. Udekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta(2009) i Krzyżem orderu Wolności i Solidarności.

Kawa i ciasto będzie dostępne do kupienia.

Szukamy wolontariuszy do pomocy w zorganizowaniu tej prezentacji. Chętnych prosimy o kontakt na adres secretary@polishclubofdenver.org lub telefonicznie pod numerem 303-789-1271.


The Polish Club in Denver invites the Polish community to a presentation and discussion titled: "News and controversies surrounding the Katyn Monument in Jersey City", led by Mr. Edward Wojciech Jeśman from the Polish-American Strategic Initiative (PASI).

The Katyn Monument in Jersey City, unveiled in 1991, is by far the most important and best-known symbol of the Polish genocide during World War II in the United States. The monument is, unfortunately, the target of endless attacks by the Exchange Place Alliance District Management Corporation, a public-private legal entity run by developers who own properties around or near Exchange Place Plaza. Thanks to the results of the referendum and the joint effort of many people, the Katyn Monument stands on Exchange Place to this day, but its surroundings are constantly changing. Mr. Jeśman will tell us about these latest developments and PASI's current monument initiative.

Edward Wojciech Jeśman is the co-founder and president of the Polish-American Strategic Initiative. Independent publisher, activist of the pro-democratic movement, member of the anti-communist opposition in Poland (1976-1982). Political prisoner (1978 and 1981-1982). President of the Polish National Congress for the state of California and director of the national organization of the Polish-American Congress (2015-2020). Active lobbyist for the community of Americans of Polish descent. Decorated with the Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta (2009) and the Cross of the Order of Freedom and Solidarity.

Coffee and cake will be available for purchase.

We are looking for volunteers to help organize this presentation. If you are interested, please contact us at secretary@polishclubofdenver.org or by phone at 303-789-1271.

3121 West Alameda Avenue
Denver, CO 80219
303-993-2193

View full calendar

Top