Home / Event / Category: Klub Polski Dzień Matki z TEKLA KLEBETNICA | Mother's Day with TEKLA KLEBETNICA

Category: Klub Polski Dzień Matki z TEKLA KLEBETNICA | Mother's Day with TEKLA KLEBETNICA

Dzień Matki z TEKLA KLEBETNICA | Mother's Day with TEKLA KLEBETNICA


May 17, 2024

PL: Jesteśmy zaszczyceni zaprosić Państwa na Dzień Matki który będzie połączony z przepięknym koncertem zespołu z Polski. TEKLA KLEBETNICA to zespól folkowy z Beskidów. Ich muzyka to mieszanka góralsko-karpacka z bałkańską melodią. Ich dźwięki splatają folk, klasykę i jazz tworząc nowy styl zwany folk-crossover. Zespól koncertował już w ponad 20 krajach i zajął 2 miejsce w Mam Talent. Zapowiada się niesamowity wieczór z wyjątkowym koncertem. Bilety do nabycia przy wejściu. Bardzo gorąco zapraszamy!

ENG: We are honored to invite you to Mother's Day, which will be combined with a beautiful concert by a band from Poland. TEKLA KLEBETNICA is a folk band from the Beskidy Mountains. Their music is a blend of highland-Carpathian with Balkan melodies. Their sounds intertwine folk, classical, and jazz, creating a new style called folk-crossover. The band has performed in over 20 countries and took 2nd place in Mam Talent (Polish version of 'Got Talent'). An amazing evening with an exceptional concert is ahead. Tickets will be available at the entrance. We warmly welcome you!

3121 West Alameda Avenue
Denver, CO 80219
303-993-2193

View full calendar

Top