Home / News / Wyniki głosowania na członków Zarządu 2021-2022

Wyniki głosowania na członków Zarządu 2021-2022

Wyniki głosowania na członków Zarządu 2021-2022:

Małgorzata Schwab (Skarbnik): 106 głosów
Joanna Skrzypczak (Sekretarz): 109 głosów
Małgorzata Jońska (Dyr. Programu): 117 głosów
Lucja Skiba (Dyr. Członkostwa): 106 głosów
Barbara Wołoch (Dyr. Zaopatrzenia): 131 głosów
Ewa Korytkowska (Dyr. Socjalny): 102 głosy
Mirosław Kulik (Dyr. Budynku): 110 głosów
Czesława Muniz (Dyr. Wynajmu): 93 głosy
Izabela Mikołajczak (Dyr. Biblioteki): 135 głosów
Katarzyna Majkut-Szuta (kandydowała na stanowisko Sekretarza): 52 głosy
Teresa Maik (kandydowała na stanowisko Skarbnika): 53 głosy
Zuzanna Adamowicz (kandydowała na stanowisko Dyr. Programu): 44 głosy
Roman Sałata (kandydował na stanowisko Dyr. Członkostwa): 56 głosów
Iwona Mazurek (kandydowała na stanowisko Dyr. Socjalnego): 61 głosów
Witold Dębski ( kandydował na Dyr. Budynku): 50 głosów

Wyniki głosowania na członków Komisji Rewizyjnej 2021-2022:  

Marian Różyc: 101 głosów
Edyta Mięsowicz: 96 głosów
Jacek Pajka: 48 głosów
Roman Sałata: 41 głosów
Katarzyna Majkut Szuta: 40 głosów
Iwona Mazurek: 37 głosów
Jolanta Szapiel: 28 głosów

Z poważaniem
Komisja Wyborcza przy Polskim Klubie w Denver 

Top