Home / Announcements / Ważne zmiany dotyczące wymogów przyznawania Stypendium Polskiego Klubu w Denver

Ważne zmiany dotyczące wymogów przyznawania Stypendium Polskiego Klubu w Denver

Podczas zebrania członków w dniu 17-go lutego 2019 r., obecni na zebraniu członkowie PKD ustanowili przegłosowali następujące wymogi dla osób starających się o stypendium przyznawane przez Polski Klub w Denver:

  • Aplikant, lub rodzice aplikanta muszą pomóc przy organizacji przynajmniej 3 imprez klubowych w okresie poprzedzającym złożenie podania o stypendium –wymóg ten zastępuje dotychczasowy wymóg pomocy w okresie jednego roku po uzyskaniu stypendium.
  • W przypadku dużej liczby kandydatów, pierwszeństwo będą miały osoby, które nie otrzymały wcześniej stypendium od Polskiego Klubu w Denver.

Więcej informacji na temat stypendium Polskiego Klubu, terminu składania aplikacji oraz sam formularz możecie Państwo znaleźć tutaj http://www.polishclubofdenver.com/grant-program/

Top