Home / News / Oświadczenie Komisji Wyborczej przy Polskim Klubie w Denver

Oświadczenie Komisji Wyborczej przy Polskim Klubie w Denver

Denver, dnia 1 listopada 2020 r.

W związku z niepoprawną informacją zamieszczoną w prasie polonijnej w Kolorado, wyjaśniamy że Pan Przemysław Rupnowski nie jest kandydatem na stanowisko Vice Prezesa Polskiego Klubu. Pan Rupnowski został zawieszony w prawach członkowskich podczas zebrania członków w dniu 11 października b.r.

Informujemy, że na stanowisko Prezesa Klubu kandydują:
Pani Jadwiga Bielecki
Pani Agnieszka Nałęcz-Gembicka (Dyrektor Socjalny w obecnym Zarządzie Polskiego Klubu)

Kandydatką na Vice Prezesa jest Pani Katarzyna Żak (obecny Prezes Polskiego Klubu w Denver).

Z poważaniem,
Barbara Wołoch
Lucja Skiba
Robert Bruzgo

Top