Home / News / Ognisko Polonijne przełożone

Ognisko Polonijne przełożone

Ognisko polonijne zostało przełożone na inny termin z powodu niekorzystnej pogody i zapowiadanego mrozu. Zarząd Klubu powiadomi Państwa o nowym terminie niezwłocznie po jego ustaleniu.

Top