Home / News / Komunikat ws. WYBORÓW

Komunikat ws. WYBORÓW

Szanowni Członkowie,

Informujemy, iż decyzją sądu po rozprawie w dniu 26 sierpnia 2022 r., wybory zaplanowane na 11 września br. zostają przesunięte na niedzielę 9 października lub 13 listopada (patrz orzeczenie w sprawie 022CV31729). Ma to dać stronom czas na mediację.

W dniu wczorajszym, strony wspólnie wybrały mediatora sądowego – emerytowanego sędziego Charles Pratt, który rozpocznie swoją pracę po oficjalnym zaakceptowaniu jego kandydatury przez sąd. Biografia mediatora: https://jaginc.com/pratt-charles/

W świetle powyższego wyroku sądowego, wybory które odbyły się na parkingu w dniu 12 czerwca br. są nieważne, a poprawne i legalne wybory do Zarządu Klubu odbędą się na jesieni, pod nadzorem sądu.

Z poważaniem
Małgorzata Jońska, Dyr. Programu,
Izabela Mikołajczak Rose, Dyr. Biblioteki,
Barbara Woloch, Dyr. Zaopatrzenia.


Dear Members,

After the hearing on August 26, 2022, the Court issued an order regarding the Polish Club of Denver Elections. Club Election scheduled for September 11th, 2022 is being postponed to either October 9 or November 13 to allow the parties sufficient time to mediate their disputes (please see the attached Court Order in Case No. 022CV31729).

Yesterday, the parties jointly selected a court mediator: a retired District Judge Charles Pratt, who will begin his work as soon as approved by the Court. Mediator’s bio: https://jaginc.com/pratt-charles/

In the light of the above court ruling, based upon the Court mandated new election, the events that took place on the Club parking lot on June 12th 2022 are null and void. New Club elections will take place in the Fall, under close supervision of the court.

Yours sincerely,
Małgorzata Jońska, Izabella Mikołajczak Rose, and Barbara Woloch, Board Members.

Top