Home / News / Informacja o naborze kandydatów na stanowisko Prezesa i Wice-Prezesa Polskiego Klubu w Denver oraz Informacja dotycząca wrześniowego zebrania członków Polskiego Klubu w Denver

Informacja o naborze kandydatów na stanowisko Prezesa i Wice-Prezesa Polskiego Klubu w Denver oraz Informacja dotycząca wrześniowego zebrania członków Polskiego Klubu w Denver

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Konstytucją Polskiego Klubu w Denver, w listopadzie b.r., odbędą się wybory na Prezesa i Vice Prezesa Klubu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby chętne na ww. stanowiska muszą zgłosić swoje kandydatury najpózniej na wrześniowym zebraniu członków. Osoby, które zgłosiły się na te stanowiska dotychczas będą automatycznie dodane do listy kandydatów we wrześniu. Na wrześniowym zebraniu wybrane zostaną również Komitety Wyborczy i Nominacyjny odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów władz Klubu.

Wrześniowe zebranie członków odbędzie się w niedzielę 13-go września o godz. 14:00. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią Covid-19, zebranie odbędzie się wirtualnie (platforma Zoom) oraz telefonicznie.

Jak włączyć się na wrześniowe zebranie:

Wirtualnie: Prosimy kliknąć poniższy link oraz wpisać Meeting ID
Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/9962990682
Meeting ID: 996 299 0682

Telefonicznie: Prosimy zadzwonić pod numer 312-626-6799
Usłyszą Państwo komunikat: “Welcome to Zoom, enter your meeting ID followed by #”
Kod dostępu: 996 299 0682#

Połączenie z zebraniem będzie możliwe już od godz. 13:30, na 30 minut przed rozpoczęciem spotkania. Prosimy o wcześniejsze włączenie się w celu sprawdzenia połączenia. Zarząd Klubu nie odpowiada za jakość indywidualnych połączeń oraz ewentualne usterki techniczne.   

***

Information for candidates for the position of President and Vice-President of the Polish Club of Denver

Information about the September meeting of the members of the Polish Club of Denver

Dear Sir or Madam,

According to the Constitution of the Polish Club of Denver, in November this year, elections for the President and Vice President of the Club will be held. Pursuant to the regulations in force, persons desiring to run for the above-mentioned positions must submit their candidatures at the September meeting of members at the latest. At the September meeting, the Election and Nominating Committees responsible for the efficient conduct of the elections will also be chosen. The September members’ meeting will be held on Sunday, September 13 at 2:00 p.m. Due to the restrictions related to the Covid-19 pandemic, the meeting will be held virtually (on the Zoom platform) and by phone as follows:

Virtually, from the phone or from a computer:
Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/9962990682
Meeting ID: 996 299 0682

By phone: dial 312-626-6799, Meeting ID: 996 299 0682

The connection with the meeting will be possible from 1:30pm, 30 minutes before the meeting starts. Please log on in advance to check the connection. The Club Management Board is not responsible for the quality of individual connections or any technical difficulties.

Top