Home / Announcements / Dyżur konsularny

Dyżur konsularny

Konsulat Generalny RP w Los Angeles informuje, że dyżur konsularny związany z przyjęciem wniosków o paszport odbędzie się w siedzibie Klubu Polskiego w Denver w dniach 10 maja – piątek, w godz. 9:00 – 17:00 oraz 11 maja – sobota, w godz. 9:00 – 14:00.

Adres Klubu Polskiego: 3121 West Alameda Avenue, Denver, CO 80219

** POLSKI KLUB NIE PROWADZI ZAPISÓW NA SPOTKANIE Z KONSULEM WS PASZPORTU **
ZAPISY PROWADZONE SA BEZPOŚREDNIO PRZEZ KONSULAT RP W LOS ANGELES

Obowiązują zapisy:

Aby umówić się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres:

Losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl 
Lub telefonicznie tel. (310) 442-8500

W temacie proszę wpisać: DYŻUR DENVER a w treści następujące informacje:

  • Imię i nazwisko, Numer PESEL lub numer posiadanego polskiego paszportu
  • W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka co do zasady należy uzyskać odpis polskiego Aktu Urodzenia dziecka (oryginał prosimy przynieść na spotkanie, skan można załączyć do maila)
  • W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej załączyć skan potwierdzenia posiadania obywatelstwa od Wojewody, polski odpis aktu urodzenia oraz polski odpis aktu małżeństwa (dot. osób zamężnych)

 Informacje szczegółowe: Prosimy zapoznać się ze szczegółową informacją dot. wymaganych dokumentów, opłat, na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles w linku poniżej:

https://losangeles.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dyzury_konsularne/

OPŁATA
Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie: MONEY ORDER lub CASHIER’S CHECK  wystawionym na CONSULATE GENERAL OF POLAND

ZDJĘCIE PASZPORTOWE BEDZIE MOŻNA WYKONAĆ NA MIEJSCU
Podczas Dyżuru Konsularnego obecny będzie fotograf.

Top