Home / News / Dodatkowe zebranie członków – niedziela 15 listopada godz. 14:00

Dodatkowe zebranie członków – niedziela 15 listopada godz. 14:00

Szanowni członkowie Polskiego Klubu w Denver:

Podczas ostatniego zebrania członków Polskiego Klubu (zebrania wyborczego), nie udało się zrealizować trzech ważnych punktów w agendzie zebrania:

– zgłoszenia chętnych do Zarządu oraz przedstawienie pełnej listy kandydatów do Zarządu członkom przez Komisję Nominacyjną;
– zgłoszenia kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Kadencja obecnej komisji upłynęła w dniu 8 listopada b.r.;
– omówienie kwestii dyscyplinarnych; 

W związku z powyższym, zapraszamy na dodatkowe zebranie członków, które odbędzie się w najbliższą niedzielę 11/15/2020 w godzinach 14:00 – 15:30. Wszystkie osoby chętne do pracy w Zarządzie lub Komisji Nominacyjnej zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur przed lub w trakcie zebrania.  

Z poważaniem,
Zarząd Klubu

HOW TO JOIN NOV 15TH MEETING / Jak włączyć się na zebranie?

ONLINE: Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89826943701

Meeting ID: 844 9279 5854

DIAL BY PHONE 
Call 312 626 6799 
Meeting ID: 844 9279 5854

***

Nabór i wybory pozostałych członków Zarządu Polskiego Klubu w Denver

Decyzją członków na październikowym zebraniu członkowskim, wybory na pozostałe stanowiska w Zarządzie, odbędą się 13 grudnia w godz. 14:00-16:00.

Komisja Nominacyjna przyjmuje obecnie zgłoszenia na nastepujące stanowiska w Zarządzie Klubu: Sekretarz, Skarbnik, Marszałek, Dyr. Członkostwa, Dyr. Informacji, Dyr. Programu, Dyr. Socjalny, Dyr. Zaopatrzenia, Dyr. Budynku, Dyr. Wynajmu, Dyr. Biblioteki

Osoby chętne do pracy na powyższych stanowiskach proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 15 listopada do godz. 15:30 włącznie. Kandydatury można zgłaszać listownie, emailowo lub telefonicznie, w nastepujący sposób: Listownie: Korespondencję z imieniem i nazwiskiem kandydata, oraz wybranym stanowiskiem prosimy adresować do Komisji Nominacyjnej i wysłać na adres Polskiego Klubu w Denver (3121 W Alameda Ave Denver CO 80219). Korespondencja musi wpłynąć do Polskiego Klubu nie później niż do dnia 15 listopada b.r. do godz. 15:30. Emailowo: Email z imieniem i nazwiskiem kandydata, oraz wybranym stanowiskiem prosimy wysłać na info@polishclubofdenver.com, w temacie prosimy wpisać “Do Komisji Nominacyjnej”. Zgłoszenie emailowe musi wpłynąc do Polskiego Klubu nie później niż do dnia 15 listopada b.r. do godz. 15:30.  Telefonicznie: Dzwoniąc do Komisji Nominacyjnej na jeden z następujących numerów:  Izabela Rose: 303-934-3955 opcja:4;  Jacek Pajka: 303-934-3955 opcja: 6;  Grzegorz Wołoch: 303-934-3955 opcja: 5;

Liczenie głosów na stanowiska w Zarządzie PKD odbędzie się publicznie w dniu 13 grudnia od godz. 14:00

Z poważaniem, Zarząd Polskiego Klubu w Denver 

Top