Home / Organizacje Polonijne

Organizacje Polonijne


Polski Kościół Św.Józefa
517 East 46th Avenue, Denver, Colorado, 80216
www.saintjosephpolish.org · 303.296.3217 · Pastor: Fr. Marek Cieśla


Polski Klub
3121 West Alameda Avenue Denver, CO 80219
www.polishclubofdenver.com · 303.934.3955 · Prezydent: Kasia Zak


Polska Szkoła
517 East 46th Avenue, Denver, Colorado, 80216
www.saintjosephpolish.org · 303.450.5484 · Dyrektor: Stanisław Gadzina


Konsulat Generalny RP w Los Angeles
12400 Wilshire Boulevard Suite 555, Los Angeles, California
www.losangeles.msz.gov.pl · 310.442.8500 · Konsul Generalny: Mariusz Brymora


Związek Harcerstwa Polskiego
517 East 46th Avenue, Denver, Colorado, 80216
www.facebook.com/osrodekharcerski.wdenver · 303.564.2154 ·dr Paweł Korowajski HM


Zespół taneczny “Krakowiacy”
517 East 46th Avenue, Denver, Colorado, 80216
www.krakowiacy.net · 720.898.1323 · Dyrektor Artystyczny: Dorota Badier


Rycerze Kolumba
517 East 46th Avenue, Denver, Colorado, 80216
www.swietyjozef.org · 720-233-8049 · Wielki Rycerz: Sebastian Gadzina


Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
9877 Bayou Ridge Trail, Parker, Colorado 80134
www.jpfpl1.o11.pl · 303.840.0721 · Prezydent: Barbara Popielak


Fundacja Kościuszkowska/ Rocky Mountain Chapter
7651 S. Kendall Blvd. Littleton, CO 80123
www.thekf.org/kf · Jan.Bialasiewicz@ucdenver.edu · Prezydent: Prof. Jan Bialasiewicz


Związek Narodowy Polski-PNA
www.pna-znp.org · 720.334.4632 · Agent: Katarzyna Fedorowicz


Teatrzyk “TADAM
517 East 46th Avenue, Denver, Colorado, 80216
www.facebook.com/teatrkukielkowytadam · 773.750.8197 · Dyrektor Artystyczny: Kinga Rogalska


Swojskie Dziołchy
517 East 46th Avenue, Denver, Colorado, 80216
www.facebook.com/swojskiedziolchy · 773.750.8197 · Dyrektor Artystyczny: Kinga Rogalska


Ziębice Brighton Sister Cities
www.brightonsistercities.wordpress.com · 303.659.4431 · Prezydent: Ken Kreutzer


Życie Kolorado
www.zycie-kolorado.com · 720.935.1965 · Redaktor Naczelny: Waldemar Tadla


The Poland Times
www.thepolandtimes.com · 917.331.0212 · Redaktor Naczelny: Krystian Żelazny


Pangea Alliance Denver
www.pangeanetwork.org · 720.233.9213 ·


Be More Do More Give More
www.facebook.com/BEMOREDOMOREGIVEMORE?fref=ts · 720.233.9213 ·


Konsulat Honorowy RP
1916 Andrew Alden Street Longmont Colorado 80504
consulplcolorado.org · 303.517.1278 · Konsul Honorowy: Tomasz H. Skotnicki


Top