Home / Historia Klubu

Historia Klubu

Historia Klubu Polskiego w Denver w latach 1950 – 2005


Polski Klub w Denver skupia ludzi polskiego pochodzenia lub spokrewnionych z nimi przez małżeństwo. Poprzez dziesiątki lat, a szczególnie po zakończeniu II Wojny Światowej, wielu Polaków zmuszonych było emigrować do Stanów Zjednoczonych szukając wolności i możliwości rozpoczącia nowego życia. Kilkadziesiąt rodzin przybyło wówczas do Denver.

Początki nie były łatwe dla emigrantów. Trudno było znaleźć kontakt z innymi Polakami. Jeszcze trudniej pracę, szkołę dla dzieci i w ogóle porozumiewać się nie znając angielskiego.

Grupa Polaków w Denver pod kierunkiem Franciszka Chojnackiego znalazła sposób na pomoc nowoprzybyłym krajanom. Pierszym krokiem było zorganizowanie Polonii Denver.

25 maja 1950 roku w ”Denver Post” zamieszczono ogłoszenie, iż w najbliższą niedzielę Polacy są zaproszeni do restauracji Edelweiss (Szarotki) – tradycyjnego miejsca dotychczasowych spotkań Polaków.  To był początek Klubu Polskiego w Denwer.

Celem Klubu było podtrzymywanie polskich tradycji i obyczajów, pielągnacja ojczystego języka oraz pomaganie Polakom w asymilacji w nowym kraju, w tym pomoc w uzyskiwaniu amerykańskiego obywatelstwa.

Starsi członkowie Klubu pomagali nowoprzybyłym w nauce języka angielskiego. Wielu z nich było świadkami na uroczystości nadania obywatelstwa podopiecznym. Spotkania Klubu cechowało głębokie poczucie braterstwa. Nadzieją organizatorów klubu było, iż ta braterska więź będzię trwała na zawsze w naszym Klubie.

Najwięcej Polaków mieszkało w Globeville – okolice polskiego kościoła św. Józefa.  Po wybudowaniu autostrady I-70 rozproszyli się oni w sześciu powiatach: Adams, Arapahoe, Denver, Douglas, Jefferson i Boulder. Znalezienie dachu dla denverowskiej Polonii stało się koniecznością.

Pierwsze spotkania Klubu odbywały się w lokalu Catholic Charities przy 1665 Grant  St. W 1961 roku Klub mieścił się już we własnym budynku przy 6-th Avenue w powiecie Jefferson.

Rozbudowa sieci autostrad spowodowała wykupienie budynku przez State Highway Department. Uzyskany dochód pozwolił na zakup lokalu przy 1660 Ogden Str, który od „Opłatka” 1964 roku stał się siedzibą Klubu.

Następnie, ułożono konstytucję Klubu, założono kasę pożyczkowo zapomogową, wybrano Zarząd początkowo na roczną a potem dwuletnia kadencję, organizowano spotkania, bale, uroczystości patriotyczne. Z upływem lat lokal ten okazał sie za mały dla rozrastającego się Klubu.

W 1975 roku podjęto decyzję o zmianie siedziby i już w 1976 roku Klub zakupił budynek przy 3121 w Alameda Avenue –  gdzie znajduje się do dziś.

Oryginalnie, budynek służył jako magazyn i wiele należało w środku zmienić aby przystosować go do nowej funkcji. Członkowie Klubu zobowiązali się wpłacić do klubowej kasy po $200 w celu renowacji i zredukowania zadłużenia. Obecny lokal został poświęcony w grudniu 1976 roku.

Członkowie Klubu byli i są aktywni w wielu dziedzinach. Z ich inicjatywy Polskiego Klubu ufundowano VI stację Drogi Krzyżowej na zboczu góry na terenie należącym  do klasztoru św. Matki Cabrini, pierwszej amerykańskiej świętej – patronki emigrantów i górników.

Staraniem Polonii, pod kierownictwem Polskiego Klubu, piętnasto akrowy plac przy ulicy Cherry Creek North został mianowany (zapisany do rejestru parków w Kolorado) Parkiem Pułaskiego. Na pomniku – obelisku wzniesionym w 1979 roku w 200 lecie niepodległości  Ameryki umieszczono medaliony z podobiznami zasłużonych Polaków: Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina, Marii Curie Skłodowskiej oraz Ignacego Paderewskiego.

W sierpniu 1994 roku umieszczono na tymże obelisku medalion z podobizną Ojca św. Jana Pawła II w rok po jego wizycie w Denwer z okazji  VIII Swiatowego dnia Młodzieży.

Zarząd i członkowie Klubu wspierają także polską parafię św. Józefa. Proboszczowie parafii są tradycyjnie kapelanami Klubu. Co roku Klub ma honor dekorowania ołtarza na trasie procesji w święto Bożego Ciała.

Rozumiejąc siłę Polonii w jej jedności, Klub współpracuje ze  Polskim Związkiem Narodowym, Polską Szkołą w Denver, Towarzystwem Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, Związkiem Miast Siostrzanych Brighton –Ziębice, drużyną Harcerską, młodzieżowym zespołem tanecznym Krakowiacy, oraz Konsulem Honorowym RP w Kolorado.

Klub poparł finansowo i przez udział jego członków spotkania organizowane przez Fundację Kościuszkowską  spotkanie z byłym prezydentem Polski i noblistą Lechem Wałęsą w hotelu Marriot w Denver i Czesławem Miłoszem, poetą,  laureatem nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Z inicjatywy Klubu gościliśmy w Denver wiele gwiazd polskiej estrady, m.in. Danutę Rinn, Jana Pietrzaka, Irenę Jarocką, Jerzego Połomskiego, Janusza Gajosa, Krzysztofa Jaroszyńskiego, Majkę Jeżowską, Jacka Fedorowicza, Elżbietę Zającówną, Karin Stanek, Jacka Kaczmarskiego, Stana Borysa, Michała Bajora, Jana Kaczmarka, Bogdana Smolenia, Wojciecha Siemiona, Natalię Kukulską, Monikę Borys, Rudiego Szuberta, Janusza Rewińskiego, Andrzeja Rosiewicza, Wojciecha Cejrowskiego, Kazimierza Grześkowiaka, Stanisława Górkę, Eleni, Genowefę Pigwę (Bronisław Opałko), Kabaret Elitę, Katarzynę Sobczyk, Seweryna Krajewskiego, zespół VOX, Adrianne Biedrzyńska, Stanisława Górkę, Annę Seniuk i wielu innych.

W Klubie odbywają się akademie z okazji świąt narodowych i wydarzeń historycznych, zabawy i bale tradycyjne w polskim kalendarzu, podwieczorki literacko-poetyckie, koncerty, wieczory filmowe, oraz spotkania z pisarzami. Polska bibliteka, otwarta w 2005 roku, cieszy się dużą popularnością.

Klub organizuje również pikniki, imprezy dla rodzin, dzieci i seniorów, kilkudniowe wycieczki a także kilkugodzinne wędrówki po atrakcyjnych szlakach w okolicy Denver.

W wyniku starań Klubu, burmistrz miasta Denver Mr. Wellington proklamował miesiąc październik miesiącem kultury polskiej w Kolorado.

Członkowie Klubu przyczynili się także do przyjęcia Polski do NATO, wysyłając kilkaset listów do senatorów Kolorado, ażeby uzyskać ich poparcie w głosowaniu w polskiej sprawie.

— Przygotowane przez Barbarę Popielak

 

Top