Home / Event / Dyżur Konsularny w Kolorado

Dyżur Konsularny w Kolorado

Oct
6

Dyżur Konsularny w Kolorado odbędzie się w Klubie Polskim w Denver w dniach 5 października (piątek) w godz. 9.00 – 17.00 oraz 6 października (sobota) w godz. 9.00 – 15.00

Prosimy zapoznać się ze szczególową informacją dot. wymaganych dokumentów, opłat, na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles w linku poniżej:

https://losangeles.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/dyzur_konsularny_w_denver__co_2;jsessionid=EF2C45400D7DBC1229F48ED3BC343429.cmsap2p

ZAPISY

OBOWIĄŻUJĄ ZAPISY BEZPOŚREDNIO W KONSULACIE RP W LOS ANGELES.  Polski Klub w Denver nie przyjmuje rezerwacji.

Aby umówić się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres:   Losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl lub telefonicznie tel. (310) 442-8500

  • W temacie proszę wpisać: DYŻUR DENVER a w treści następujące informacje: Imię i nazwisko, Numer PESEL lub numer posiadanego polskiego paszportu
  • W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka załączyć skan polskiego Aktu Urodzenia dziecka (oryginał prosimy przynieść na spotkanie)
  • W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej załączyć skan potwierdzenia posiadania obywatelstwa od Wojewody, polski odpis aktu urodzenia oraz polski odpis aktu małżeństwa (dot. osób zamężnych)

 

OPŁATA

Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie: MONEY ORDER lub CASHIER’S CHECK  wystawionym na CONSULATE GENERAL OF POLAND

Koszt Paszportu $____________

 

Top