Home / Event / DYŻUR KONSULARNY w Denver, CO

DYŻUR KONSULARNY w Denver, CO

Nov
15
DYŻUR KONSULARNY w Denver, CO

Konsulat Generalny RP w Los Angeles informuje, że dyżur konsularny związany WYŁĄCZNIE ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKÓW O PASZPORT, odbędzie się 15 listopada (piątek) oraz 16 listopada (sobota):

15 listopada 2019 (piątek) w godz. 9:00 – 17:00

16 listopada 2019 (sobota) w godz. 9:00 – 13:00

W siedzibie Klubu Polskiego pod adresem:

3121 West Alameda Avenue,Denver, CO 80219

Obowiązują zapisy:

Aby umówić się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres:

Losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl

W temacie proszę wpisać: DYŻUR DENVER,  a w treści podać następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko
  2. Numer PESEL lub numer posiadanego polskiego paszportu
  3. W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka –  załączyć skan polskiego aktu urodzenia dziecka (oryginał prosimy przynieść na spotkanie)W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej – załączyć skan wydanego przez Wojewodę potwierdzenia posiadania obywatelstwa,  odpis polskiego aktu urodzenia oraz  odpis polskiego aktu małżeństwa w przypadku  kobiet zamężnych
  4. Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie:

    MONEY ORDER lub CASHIER’S CHECK

    wystawionym na CONSULATE GENERAL OF POLAND

    UWAGA: Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z informacją paszportową umieszczoną na stronie internetowej: www.losangeles.msz.gov.pl 

Top