Home / About

About

Skład Zarządu Polskiego Klubu w Denver 2021-2022
Polish Club of Denver Board 2021-2022

PREZYDENT / PRESIDENT
Vacant
WICEPREZYDENT / VICEPRESIDENT
Vacant
SECRETARY / SEKRETARZ
Vacant
 
SKARBNIK / TREASURER
Vacant
MARSZAŁEK / SERGEANT OF ARMS
Marian Różyc
DYREKTOR ZAOPATRZENIA / SUPPLY DIR.
Barbara Wołoch
DYREKTOR BUDYNKU / BUILDING DIR.
Vacant
DYREKTOR SOCJALNY / SOCIAL DIR.
Vacant
DYREKTOR PROGRAMU / PROGRAM DIR.
Małgorzata Jońska
DYREKTOR INFORMACJI / PR DIR.
Vacant
DYR. WYNAJMU / RENTAL DIR.
Vacant
DYR. CZŁONKOSTWA / MEMBERSHIP DIR.
Vacant

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Izabella Mikołajczak Rose
(Donacje książek: 970-485-4691)
CLUB RENTAL
Spanish Speaking
Valdemar Segura
(Ph: 720-365-1315)
KOMISJA REWIZYJNA
Vacant
KOMISJA REWIZYJNA
Roman Sałata
KOMISJA REWIZYJNA
Marian Różyc
If interested in any vacant positions, please contact us at info@polishclubofdenver.com or at 303-934-3955
Top