Home / About

About

Zarząd Polskiego Klubu w Denver 2023-2024
Polish Club of Denver Board 2023-2024

PREZYDENT / PRESIDENT
Anna Donahue Srebro
WICEPREZYDENT / VICEPRESIDENT
Jacek Głowacki
SECRETARY / SEKRETARZ
Przemysław Rupnowski
SKARBNIK / TREASURER
Teresa Maik
MARSZAŁEK / SERGEANT OF ARMS
Jacek Pajka
DYREKTOR ZAOPATRZENIA / SUPPLY DIR.
John Czyszczon
DYREKTOR BUDYNKU / BUILDING DIR.
Witold Debski
DYREKTOR SOCJALNY / SOCIAL DIR.
Iwona Mazurek
DYREKTOR PROGRAMU / PROGRAM DIR.
Zuzanna Monroe
DYREKTOR INFORMACJI / PR DIR.
Anna Gałecka
DYR. WYNAJMU / RENTAL DIR.
Anna Saczko
DYR. CZŁONKOSTWA / MEMBERSHIP DIR.
Lucja Skiba
DYREKTOR BIBLIOTEKI
CLUB RENTAL
Spanish Speaking
Valdemar Segura
(Ph: 720-365-1315)
KOMISJA REWIZYJNA
Roman Sałata
KOMISJA REWIZYJNA
Vincent Maciejowski
KOMISJA REWIZYJNA
Anna Spenceley
If interested in any vacant positions, please contact us at contact@polishclubofdenver.org or at 303-934-3955
Top