Home / About

About

Zarząd Polskiego Klubu w Denver 2023-2024
Executive Board 2023-2024

PREZYDENT / PRESIDENT
Anna Donahue Srebro
email: contact@polishclubofdenver.org
WICEPREZYDENT / VICEPRESIDENT
Jacek Głowacki
SECRETARY / SEKRETARZ
Przemysław Rupnowski
email: secretary@polishclubofdenver.com
SKARBNIK / TREASURER
Teresa Maik
email: treasurer@polishclubofdenver.org
MARSZAŁEK / SERGEANT OF ARMS
Jacek Pajka
DYREKTOR ZAOPATRZENIA / SUPPLY DIR.
John Czyszczon
DYREKTOR BUDYNKU / BUILDING DIR.
Witold Debski
DYREKTOR SOCJALNY / SOCIAL DIR.
Iwona Mazurek
DYREKTOR PROGRAMU / PROGRAM DIR.
Zuzanna Monroe
email: events@polishclubofdenver.com
DYR. WYNAJMU / RENTAL DIR.
Anna Saczko

DYREKTOR INFORMACJI / PR DIR.
Anna Gałecka
DYR. CZŁONKOSTWA / MEMBERSHIP DIR.
Lucja Skiba
email: membershipdirector@polishclubofdenver.com

COMMITTEES
&
OTHER POSITIONS

DYREKTOR BIBLIOTEKI
CLUB RENTAL
Spanish Speaking
Valdemar Segura
(Ph: 720-365-1315)
KOMISJA REWIZYJNA
Roman Sałata
KOMISJA REWIZYJNA
Vincent Maciejowski
KOMISJA REWIZYJNA
Anna Spenceley
If interested in any vacant positions, please contact us at contact@polishclubofdenver.org
Top