Home / About

About

Zarząd Polskiego Klubu w Denver
Executive Board

PREZYDENT / PRESIDENT
Jacek Głowacki

 WICEPREZYDENT / VICEPRESIDENT
Paweł Korowajski

SECRETARY / SEKRETARZ
Przemysław Rupnowski
email: secretary@polishclubofdenver.com
SKARBNIK / TREASURER
Teresa Maik
email: treasurer@polishclubofdenver.org
MARSZAŁEK / SERGEANT OF ARMS
Jacek Pajka

DYREKTOR ZAOPATRZENIA / SUPPLY DIR.
John Czyszczon
DYREKTOR BUDYNKU / BUILDING DIR.
Witold Debski

DYREKTOR SOCJALNY / SOCIAL DIR.
Iwona Mazurek

DYREKTOR PROGRAMU / PROGRAM DIR.
Zuzanna Monroe
email: events@polishclubofdenver.com

DYREKTOR INFORMACJI / PR DIR.
Anna Gałecka
DYR. WYNAJMU / RENTAL DIR.
Anna Saczko

DYR. CZŁONKOSTWA / MEMBERSHIP DIR.
Lucja Skiba
email: membershipdirector@polishclubofdenver.com

COMMITTEES/KOMISJE

KOMISJA REWIZYJNA
Roman Sałata
KOMISJA REWIZYJNA
Vincent Maciejowski
KOMISJA REWIZYJNA
Anna Spenceley
If interested in any vacant positions, please contact us at contact@polishclubofdenver.org

Top