Home / Event / Members meeting

Members meeting

Sep
16
Zebranie członków – 16 września  w godzinach 14:00 -16:00
Members meeting  – September 16th at 2pm.

Podczas zebrania we wrześniu przeprowadzone zostanie głosowanie na temat zmian do Konstytucji zaproponowanych przez Zarząd PKD na zebraniu członków w dniu 19 listopada 2017r.

Zmiany te zostały przyjęte przez obecnych na sali członków, ale nie było nad nimi do tej pory głosowania.

 

Proponowane zmiany:

–  Kadencja Zarządu – bez zmian, nadal 2 lata.

–  Wybory na Prezydenta i Vice Prezydenta Klubu – bez zmian, co dwa lata;

–  Prezydent/Vice Prezydent – Wg obecnej Konstytucji, mogą startować i pełnić swoje stanowiska łącznie 3 razy (przez 3 łączne kadencje).

–  Proponowana zmiana to to, aby znieść ramy czasowe 3 kadencji.  Prezydent/Vice Prezydent mogli pełnić swoje stanowiska bez ograniczeń, jeśli zostaną na te stanowiska powołani przez członków w wyborach, poprzez głosowanie, i spełnią poniższe wymogi;

–  Wymogi dla kandydatów na Prezydenta i Vice Prezydenta Klubu – osoby zainteresowane pełnieniem tych stanowisk muszą zgłosić swoje kandydatury na te stanowiska najpóźniej 3 miesiące przed wyborami; najpózniej na wrześniowym zebraniu członków, osoby te musza być pełnoprawnymi członkami Klubu od 6 miesiecy,  muszą być obecni na przynajmniej 6 zebraniach Klubu przed wyborami.  W przypadku gdzie nie ma oficjalnego kandydata na stanowiska Prezesa lub Wice Prezesa na 3 miesiące przed wyborami, obecni Prezydent /Vice Prezydent zostają na stanowiskach przez aklamację, a jeśli obecni Prezydent i Vice-Prezydent nie wyrażą zgody na kontynuację, kandydaci z tak zwanej ‚floor’ czyli z sali są OK jeśli spełniają powyższe wymogi.

Top